diumenge, 1 de novembre de 2009

Alavedra & Prenafeta‏

Cal distinguir dos aspectes del cas: Primer, la decisio del jutge de privar de llibertat a alguns dels imputats; segon, la humiliacio publica i el tracte degradant a que han estat objecte en els mitjans de comunicacio en el proces d'esser traslladats d'un lloc a un altre,

PRIVACIO DE LLIBERTAT

1. El senyor jutge, en la seva interlocutoria, accepta que per motius d'arrelament als seus domicilis i per la seva avancada edat, no hi ha risc de fuga per part dels Srs Alavedra i Prenafeta, pero justifica la mesura en (a) la gravetat dels fets imputats, i (b) el risc de que es destrueixin evidencies/proves o altra informacio, documents o elements necessaris en la investigacio, sobretot tenint en compte que, en alguns casos, disposen de fons i realitzen activitats fora de la jurisdiccio espanyola.

2. Les mesures restrictives de llibertat nomes son nomes son legitimes si son proporcionals, necessaries i convenients. Hi ha jursiprudencia del Tribunal Constitucional al respecte (12 Febrer 2007 i concordants) que cal examinar curosament per tal de veure si, en les circumstancies d'aquest cas, aquests requisits es donen. A priori, i fins que no es demostri el contrari, a mi em sembla que no es donen i la mesura adoptada em sembla excessiva, innecessaria, i desproporcionada. Si amb el temps aixi es confirma, espero que es prenguin totes les mesures necessaries i possibles per rescabalar el dany moral causat i per evitar que tals abusos es repeteixin en un futur.

HUMILIACIO PUBLICA I TRACTE DEGRADANT

1. Les imatges que han sortit als mitjans de comunicacio dels Srs Alavedra, Prenafeta et a han estat humiliants i degradants, tenint en compte que encara no han estat declarats culpables de res. Pero la responsabilitat ultima rau en els mitjans de comunicacio! Que jo sapiga no tenen cap obligacio a ensenyar aquestes imatges. D'altra banda, es absolutament hipocrita que, despres d'ensenyar les imarges, diguin que es inacceptable i culpin a les autoritats judicials i/o policials. Son uns irresponsables i uns hipocrites.

2. Es incomprensible i inacceptable que no hi hagi normes mes coherents i clares sobre el tractament que han de rebre els detinguts en quant a la seva detencio, trasllat etc. La policia o els jutges haurien de tenir criteris molt clars que asseguressin el respecte al dret a l'honor i a la propia imatge, i a no ser objecte de tracte degradant. Espero que els afectas prenguin totes les mesures necessaries per a rescabalar-se del danys moral sofert.

Albert Llussa i Torra
Advocat