dissabte, 7 de novembre de 2009

Suport

"Us dono el meu suport davant les vexacions a que us van sotmetre les forces d'ocupació, que van actuar sense cap respecte per les persones i per l'autonomia de Catalunya, espero que aviat sigueu lliures."

Jaume Sans Comardon